کارگاه رفتارشناسی و ارتباطات پویا در مشهد

کارگاه رفتارشناسی و ارتباطات پویا در مشهد با تدریس دکتر حمید ظریفی به شما کمک می کنند تا تعامل سازنده و ارتباطات مؤثری در محل کار، زندگی و جامعه داشته باشید. گاه تعارضات و اختلاف رفتارها باعث به وجود آمدن مسائلی می شود که از دید افراد غیر قابل تحمل و مشکل ساز است. ظریف پلاس با برگزاری کارگاه رفتارشناسی و ارتباطات پویا در مشهد کمک می کند تا انواع مدل های رفتاری را بشناسید و با توجه به آن ها بهترین واکنش ممکن را به موقع داشته باشید. پس از دوره خواهید دید با شناخت مدل های رفتاری، انسان ها چقدر چال

دوره های رفتارشناسی DISC (دیسک) ظریف پلاس

شناخت الگوهای رفتاری یا به عبارتی رفتارشناسی با استفاده از تست خودشناسی DISC (دیسک) انجام می شود. در دوره های رفتارشناسی DISC (دیسک) ظریف پلاس بسیاری از مدل های رفتاری افراد مورد بررسی قرار می گیرد و شما را با الگوهای مختلف آن آشنا می سازد. دستاوردهای مهم دوره های رفتار شناسی DISC (دیسک)، رهبری موفق کسب و کار، انجام مذاکرات حرفه ای، استخدام پرسنل کارآمد، توسعه و بهبود فردی، ازدواج موفق و غیره است که سرآغاز تحولی عظیم و فصلی جدید در زندگی خواهد بود.

چرا دوره های حرفه ای آموزش ظریف پلاس؟

ظریف پلاس (Zarif+) مجموعه هدفمندی است که نزدیک به 1 دهه فعالیت در زمینه موفقیت، رفتار شناسی، شخصیت شناسی، مدیریت کسب و کار، رهبری کسب و کار، بازاریابی و فروش همراه با پیشرفته ترین متدها در سراسر ایران، بیش ازصدها برند را پشتیبانی نموده است. رسالت ما در مجموعه ظریف پلاس کمک به سازمان ها و افراد جهت رسیدن به اهداف می باشد. کسب و کارها و سازمان ها برای دستیابی به استراتژی های سازمانی نیاز به برنامه ریزی، تقویت مهارت های ارتباطی، بکارگیری اصول و روش های مدیریت کسب و کار و رهبری سازمان دارند. در نظر