کارگاه رفتارشناسی و ارتباطات پویا در مشهد با تدریس دکتر حمید ظریفی به شما کمک  می کنند تا تعامل سازنده و ارتباطات مؤثری در محل کار، زندگی و جامعه داشته باشید. گاه تعارضات و اختلاف رفتارها باعث به وجود آمدن مسائلی می شود که از دید افراد غیر قابل تحمل و مشکل ساز است. ظریف پلاس با برگزاری کارگاه رفتارشناسی و ارتباطات پویا در مشهد کمک می کند تا انواع مدل های رفتاری را بشناسید و با توجه به آن ها بهترین واکنش ممکن را به موقع داشته باشید. پس از دوره خواهید دید با شناخت مدل های رفتاری، انسان ها چقدر چالش برانگیز و مایه رشد و ارتقاء فردی هستند.

چه تفاوتی میان رفتار و شخصیت یک فرد است؟

عمل یا عکس العملی که در مقابل افراد از خود نشان می دهید، رفتار شما هستند که ممکن است تحت شرایط مختلف متفاوت باشد و باتوجه موقعیت، بصورت تطبیق یافته و هماهنگ شده بروز کند. اما شخصیت در واقع اصل وجودی افراد بوده که از ثبات و پایداری برخوردار است.

 1. افراد ممکن است در شرایط متفاوت رفتار متغییری نیز داشته باشند. اما شخصیت ماهیتی متفاوت از رفتار است که دارای ثبات است.
 2. رفتار ثابت به رفتاری گفته می شود که ریشه در شخصیت و خلقیات فرد دارد که از ارزش ها و باورها تاثیر می گیرد. از طرف دیگر رفتارهای متغییر برخلاف رفتارهای ثابت، پایداری نداشته و تحت شرایط مختلف ماهیتی پویا دارند. شاید رفتارهای متغییر و ناپایدار هیچ شباهتی به شخصیت و رفتارهای ثابت مان نداشته باشد اما برای ارتباطات پویا و تعاملات مثبت می توان از  آن بهره مند شد.

حتما تجربه رفتارهای متغییر را در  زندگی بارها و بارها داشته اید و قطعا کاربردی مثمرثمر بوده است. رفتارهای متغییر ابزار قدرتمندی است که اغلب برای پیشبرد اهداف، استفاده از فرصت ها، یافتن راه حل جدید و غیره مورد استفاده قرار می گیرند. از ان جهت  به رفتار متغییر ابزار می گوییم که کاربردی آنی و لحظه ای دارد و در تمام زندگی و شرایط مختلف این گونه رفتارها حکم فرما نیست.

دستاوردهای مهم شرکت در کارگاه رفتارشناسی و ارتباطات پویا

 • شناخت کامل مدل های رفتاری دیسک DISC و نحوه بکارگیری آن در ارتباطات و فروش موفق یک سازمان یا کسب و کار.
 • با شناخت مفهوم رفتارشناسی دیسک DISC توانایی شناخت افراد در سه ثانیه حتی در اولین ملاقات را خواهید یافت.
 • زبان بدن را جدی بگیرید. هر حرکت بدن مانند ایما و اشاره، حرکت صورت، دست، پا و غیره نماینده تایید، تکذیب، مخالفت، موافقت یا غیره هستند که بدون ارتباط کلامی بروز داده می شود. در این دوره زبان بدن را نیز خواهید آموخت تا ارتباط سریع و بهتری در مقابل مشتری و مخاطب با هر الگوی رفتاری داشته باشید.
 • آموزش تیم های فروش به صورت حرفه ای جهت افزایش فروش و برقرای ارتباط پویا با مشتریان.
 • شناخت صحیح نیاز مشتریان و ارائه محصول و خدمات مورد نیاز به وی.
 • انجام مذاکرات بصورت کاملا حرفه ای با شناخت مدل های رفتاری دیسک DISC.
 • شناخت نقاط قوت و ضعف خود و دیگران و تخصیص بهترین واکنش نسبت آن.

کارگاه رفتارشناسی و ارتباطات پویا در مشهد جهت آموزش افراد برای رشد و تعمیم این رفتارهای سازنده در جهت پیشبرد اهداف بزرگتر برگزار می گردد. شخصیت افراد دارای ابعاد متفاوت و پیچیده ای است که به راحتی قابل شناسایی نیست و بی شک تعامل با افراد مطابق با شخصیتشان امری دشوار و غیر ممکن است. در این گونه مواقع با استفاده از علم رفتارشناسی می توان با شخصیت های متفاوت ارتباطی پویا داشت. کارگاه رفتارشناسی و ارتباطات پویا در مشهد روش های فروش حرفه ای، نفوذ در دیگران، مدیریت و رهبری موفق سازمان، افزایش ارتباطات سازمانی، ارتقاء زندگی شخصی و غیره را به شما خواهد آموخت که همه و همه در گذشته غیر ممکن بوده است.

در  کارگاه رفتارشناسیDISC  متوجه می شوید تنها آنچه را که باید تشخیص دهید و با توجه به آن عمل  کنید رفتار ظاهری است نه شخصیت آن ها. با ساده ترین راهکارها و شناخت الگوی رفتاری می توان ارتباطات پویا برقرار کرد که فقط ابزار شناخت، درک زبان بدن و رفتار فرد است. مدل رفتارشناسی DISC از جمله علومی است که بسیاری از رهبران، مدیران و افراد موفق در سراسر دنیا جهت هماهنگی بهتر با محیط از آن بهره می برند.

گاه نگاه به امورات از دور غیرقابل وصول می نمایند اما سعی کنید ترس ها تجربه کنید و و در دل ناممکن ها پا بزارید. در مراحل مختلف زندگی با افراد ، رفتارهای متضاد، بحران و چالش های متفاوتی مواجه هستیم که دانش و تجربه می تواند راهگشایمان باشد. در کارگاه رفتارشناسی و ارتباطات پویا دستیابی و تسلط به شرایط بدون تجربه ی سالها گذران عمر، برایتان ممکن می شود و می توانید پختگی و تجربه های ارزشمند را در این کارگاه یک روزه به دست آورید.

 1. در کارگاه رفتارشناسی و ارتباطات پویا تست رفتارشناسی دیسک DISC را خواهید  داشت، که الگوی رفتاری و نقاط قوت و ضعف مشخص می شود. به بیانی دیگر به خودشناسی دقیق و درستی از خود می رسید که راهکارهای لازم جهت بهبود و ارتقای فردی ارائه می گردد.
 2. برخی مواقع تحمل دیگران، یا تسلط به شرایط از توان و کنترل ما خارج است و تعارض رفتاری شدید حتی تنش رخ می دهد. هیچگاه سعی نداشته باشید همه مطابق میلتان عمل کنند یا موافق سخنان شما باشند. کارگاه رفتارشناسی و ارتباطات پویا علت تفاوت رفتار افراد همراه با ارائه راهکار به شما خواهد گفت که با علم به رفتار افراد می توان نگرشی جدید و متفاوت داشت. انسان ها در تضاد رفتارها هستند که به خوبی یا بدی، مثبت یا منفی و مخرب و سازنده شناخته می شوند. هیچگاه نمی توان مطابق خواسته شخصی، رفتار دیگران را تغییر داد بلکه باید آموخت چگونه در رویارویی با آن ها بهترین بازخورد را دریافت نمود.
 3. کارگاه رفتارشناسی و ارتباطات پویا در دو مرحله، افراد با الگوهای رفتاری یکسان و افرادی که الگوهای رفتاری متفاوتی دارند را در تیم های مجزا مقابل هم قرار می دهد تا با انجام بازی هایی که هوشمندانه و بصورت آموزشی طراحی شده است به شناخت یکدیگر  و درک تفاوت ها می رسند.

در بازی گروه های رفتاری یکسان: به درک بهتری از مدل رفتاری خود دست خواهید یافت و در شرایط یکسان از منظری دیگر به گروه رفتاری خود پی خواهید برد.

در بازی گروه های رفتاری متفاوت: متوجه تفاوت ها در گروه های رفتاری مختلف خواهید شد و نوع تعامل و واکنش ها را به طور کاملا ملموس باز خواهید شناخت.

در واقع می آموزید ویژگی های رفتاری هر گروه قابل احترام و  ارزشمند است که هریک نقاط قوت خاص خودشان را دارند.

 1. شناخت ریشه ای رفتارشناسی دیسک DISC از جمله بخش هایی است که در کارگاه رفتارشناسی و ارتباطات پویا خواهید داشت. آشنایی با تاریخچه دیسک و شرح و بسط  تجربیاتی که در طول دوره داشته اید.
 2. کلیه بازی ها و تمرینات تعمیم می یابند و به درک دقیق و درستی از مدل های رفتاری دیسک می رسید. آموزش ارتباطات پویا با الگوهای رفتاری متفاوت بصورت تمرینی انجام می شود که با انجام تمام مراحل مهارت تطبیق رفتاری را به خوبی خواهید آموخت.

تمامی مراحل کارگاه رفتارشناسی و ارتباطات پویا در محیطی کاملا شاد و دوستانه برگزار می گردد که خبری از فضای آموزشی رسمی و خسته کننده در ساعات طولانی نیست.

پاسخ کارگاه رفتارشناسی و ارتباطات پویا به نیاز های روزمره افراد

 • علم رفتارشناسی به شما خواهد آموخت چگونه با افراد ارتباط برقرار کنید، و پاسخ به چراییِ حس جاذبه یا دافعه افراد مختلف.
 • قدرت تصمیم گیری در زمان کوتاه تحت شرایط بحرانی یا موارد پیش بینی نشده.
 • شناخت عملکرد های متفاوت ذهن در افراد مختلف و درک عمیق رفتارها
 • شناسایی ویژگی و خصوصیت های همسر، همکاران، پرسنل، و غیره و انتخاب بهترین رفتار برای داشتن روابط دوستانه، صمیمی و صلح آمیز.

آنچه که در کارگاه رفتارشناسی و ارتباطات پویا در مشهد در مجموعه ظریف پلاس می آموزید حاصل یک دهه تجربه تدریس دکتر حمید ظریفی در سراسر کشور است که آموزش داده می شود. کارگاه آموزشی دیسک DISC تنها یک علم و مهارت نیست که کسب می کنید، بلکه بُعد قدرتمند وجودی انسان خواهد شد که در زندگی روزمره، فعالیت های حرفه ای و ارتباطات اجتماعی سهم بسزایی داشته که پس از گذراندن این دوره به درک و شناخت عمیقی از آن در  زندگی خود دست خواهید یافت.

تگ ها: