شناخت الگوهای رفتاری یا به عبارتی رفتارشناسی با استفاده از تست خودشناسی DISC (دیسک) انجام می شود. در دوره های رفتارشناسی DISC (دیسک) ظریف پلاس بسیاری از مدل های رفتاری افراد مورد بررسی قرار می گیرد و شما را با الگوهای مختلف آن آشنا می سازد. دستاوردهای مهم دوره های رفتار شناسی DISC (دیسک)، رهبری موفق کسب و کار، انجام مذاکرات حرفه ای، استخدام پرسنل کارآمد، توسعه و بهبود فردی، ازدواج موفق و غیره است که سرآغاز تحولی عظیم و فصلی جدید در زندگی خواهد بود.

تست رفتارشناسی DISC ظریف پلاس چیست؟

رفتارشناسی DISC (دیسک) ، رفتار انسان را باتوجه به چهار بعد اصلی تسلط گرایی، اثرگذاری، ثبات گرایی و وظیفه شناسی مورد بررسی قرار می گیرد که افراد یکی از چهار الگو را به عنوان رفتار قالب در زندگی خود دارند. به طور کلی نمی توان گفت تسلط گرایی نقطه ضعف و ثبات گرایی نقطه قوت است یا هر یک را بر دیگری برتری داد. چهار الگوی رفتاری DISC (دیسک) مزایای خاص خود را دارند که بکارگیری هریک در جایگاه درست خود میتواند منجر به موفقیت یک کسب و کار، ارتقاء زندگی فردی، تحولات اقتصادی یک کشور و حتی برقراری صلح جهانی گردد.

بسیاری از مدیران و صاحبان کسب و کارهای بزرگ و سایر افراد به دلیل مهارت هایی که در دوره های رفتارشناسی DISC (دیسک) ظریف پلاس کسب نموده اند موفق به توسعه سازمان، افزایش سود و درآمدهای سازمانی، شناخت و اگاهی نسبت به سایر افراد و انتخاب بهترین عملکرد در شرایط بحرانی شده اند. همچنین مایه مسرت است که با برگزاری دوره های رفتارشناسی DISC (دیسک) ظریف پلاس در انتخاب حرفه و شغل، انتخاب رشته تحصیلی، ازدواج موفق، افزایش ارتباطات سازمانی و سایر فعالیت های اجتماعی همراهان و شرکت کنندگان این دوره، سهم بزرگی داشته ایم.

برگزاری دوره های رفتارشناسی DISC (دیسک) ظریف پلاس طی یک دهه، بیش از 100 برند معتبر در سراسر کشور را تا رسیدن به امنیت مالی و موفقیت همراهی نموده است که امروز، مهر اعتباری است بر اعتماد شما عزیزان شده است. تست رفتار شناسی دیسک قریب به 5 دهه در سراسر جهان استفاده می شود که با ابزار و پرسشنامه های مخصوص سنجیده می شود.

تاریخچه رفتارشناسی DISC

آزمون رفتارشناسی DISC (دیسک) با مطرح کردن سوالاتی در قالب پرسشنامه انجام می شود که ریشه آن به مطالعات ویلیام مارستون باز می گردد. البته امروزه دوره های رفتارشناسی DISC (دیسک) متفاوت از آن چیزی است که توسط وی مطرح شده است. رفتارهای انسان با توجه به محیط پیرامون و احساسات او شکل می گیرد که در پی آن پرسش دو سوال مورد توجه قرار می گیرد:

بر این باور هستم که انسان‌ها الگوی رفتار هیجانی خود را بر اساس احساسی که نسبت به خودشان و محیط‌ پیرامون دارند، انتخاب می‌کنند. بر این اساس، دو مسئله مورد توجه قرار می‌گیرد:

  • ابتدا باید دانست آیا فرد از محیط پیرامون خود به اندازه کافی راضی است؟
  • مسأله دوم در ارتباط با حسی است که فرد از کنترل امور دارد. آیا بر شرایط محیط مدیریت لازم را دارد یا خیر؟

تاریخچه رفتارشناسی DISC (دیسک)

میتوان ریشه رفتار شناسی DISC را به مطالعات ویلیام مارستون نسبت داد اما بسیاری از ابزارهای رفتارشناسی متفاوت و مستقل از این مطالعات طراحی شده است. ویلیام مارستون بر این عقیده بود که می توان از رفتارشناسی DISC (دیسک) برای شناخت شخصیت خود و دیگران استفاده نمود. با گذشت زمان علم رفتارشناسی DISC (دیسک) گسترش یافت و سازمان ها و مشاغل مختلف با استفاده از آن به رونق کسب و کار خود پرداختند و برای این علم از 15 تا 160 الگو متفاوت تعریف شد.

انجام تست آنلاین رفتار شناسی DISC (دیسک) ظریف پلاس

بسیاری از افراد مشتاق اند گروه رفتاری خود را با انجام تست رفتار شناسی DISC (دیسک) بدانند تا در شرایط مختلف بتوانند بهترین عملکرد و تصمیم گیری ها را داشته باشند. ما در دوره های رفتارشناسی DISC (دیسک) ظریف پلاس برآنیم تا با شرح کامل این الگوهای رفتاری شما را به دستیابی بر هدافتان یاری کنیم و با انجام تست آنلاین رفتارشناسی DISC (دیسک) این امکان را فراهم آوریم تا الگوی رفتاری خود را شناسایی کرده و بهترین راهکار ها در جهت بهبود و ارتقای فردی ارائه نماییم.

پرسشنامه های رفتارشناسی DISC (دیسک) به صورت دسته بندی های چهارتایی در نظر گرفته شده است و سوالات مطرح شده در آن بسیار متفاوت تر از پرسشنامه های سایر علوم است. مواردی را که بیشتر یا کمتر به شخصیت و رفتارتان نزدیک است را مشخص می کنید و در نهایت نمرات آزمون رفتارشناسی DISC (دیسک) محاسبه و ارائه می گردد.

مزیت دوره های رفتارشناسی DISC ظریف پلاس

همه ما به این اگاهی رسیده ایم که بدون شناخت و درک اطرافیان هرگز تعامل موفق و سازنده ای نخواهیم داشت چه در زندگی شخصی و چه در حرفه خود. بهترین رفتار، همواره متناسب ترین رفتار خواهد بود که با توجه به درک متقابل و شناخت درست افراد صورت میگیرد. دوره های رفتارشناسی DISC (دیسک) ظریف پلاس با روش های بسیار ساده و کاربردی به شما خواهد گفت با خودشناسی میتوان یک قدم از همه جلوتر بود. با انجام تست رفتارشناسی DISC (دیسک) خواهید دید هریک از الگوهای رفتاری با ترکیبی متفاوت در ما وجود دارد اما درصد یکی از الگوها بعنوان رفتار قالب ما نسبت یه سه الگوی دیگر بیشتر است.

رفتارشناسی DISC یا شخصیت شناسی DISC ؟

گاه رفتارشناسی DISC (دیسک) با شخصیت شناسی اشتباه گرفته می شود و به نوعی الگوهای رفتاری بعنوان شخصیت شناسی معرفی می شود. هر یک از مدل های رفتاری DISC (دیسک) مزیت های منحصر به خود را دارد که نمیتوان برچسب خوب یا بد بودن به آن زد. شخصیت افراد چیزی متفاوت از رفتار است که نمیتوان آن را به مطالعات و آرمون های DISC نسبت داد یا سنجید. رفتارشناسی DISC (دیسک) کمک خواهد کرد تا مهارت های فردی شناخته شود که بر طبق آن افراد می توانند جایگاه و مسئولیت های خود را بپذیرند و برطبق آن شغل، رشته تحصیلی، ارتباط با سایرین و غیره را درست و مدیریت شده گزینش نمایند.

رفتارشناسی DISC (دیسک) چگونه یک کسب و کار را توانمند می سازد؟

موفق ترین افراد، کسانی هستند که با محیط پیرامون و افراد در تعامل و سازش هستند. برای شناخت بهتر رفتار افراد باید درک درستی از الگوهای رفتاری آن ها داشته باشیم تا یک گام جلوتر از وی باشیم و رفتار و واکنش ها را پیش بینی نماییم. با این علم همواره در هر ارتباط و گفتگویی خواهید دانست حرکت بعدی فرد مقابل (رقیب، دوست، همسر، همکار، فروشنده و غیره) چیست و بهترین بازخوردرا می توان در رابطه ای خاص دریافت نمود.

  • گزینش و استخدام پرسنل کارآمد

گزینش نیروی کار، پروسه آزمون و خطا است که ممکن است تا انتخاب فرد ایده آل و متبحر، زمان زیادی را از دست بدهید. افراد با رزومه ای از توانمندی ها به کسب و کارهای مختلف معرفی می شوند و شایستگی های خود را عرضه می کنند. در این بین برد از آن کسی است که مهارت ها و گفته هاش توازن و تعادل داشته باشد. با شرکت در دوره های رفتارشناسی DISC (دیسک) ظریف پلاس راه رسیدن به سوی موفقیت برایتان بسیار کوتاه خواهد شد و در لحظاتی هر چند اندک رفتار مراجعه کننده را خواهید شناخت که با توجه به حساسیت و یا نوع کار می توان تشخیص داد آیا وی صلاحیت این جایگاه را دارد یا خیر. با این حال روند آزمون و خطا حذف خواهد شد و در زمان و هزینه های یک سازمان که با ارزش ترین سرمایه هاست صرفه جویی خواهید کرد.

  • آموزش مدیران و رهبران کسب و کارها

مدیران و رهبران کسب و کارها وظایف خطیری را بر عهده دارند که نقش هریک مکمل دیگری است. تعامل و ایجاد ارتباط موفق بین آن ها می تواند تمامی فرصت های پیش روی یک سازمان را تبدیل به سکوی پرش نماید. مدیران لایق و رهبران موفق کسب و کار، افراد توانمند و باهوشی هستند که از تجربیات خود برای شناخت افراد و محک زدن آن ها استفاده می کنند. دوره های رفتارشناسی DISC (دیسک) ظریف پلاس این توانایی را در افراد دو برابر خواهد کرد و قدرت نفوذ یک کسب و کار را نه تنها درون سازمان بلکه در بیرون سازمان نیز افزایش خواهد داد.

با وجود انواع تورم، بحران های اقتصادی و مالی و غیره مدیریت و رهبری یک کسب و کار، کار آسانی نیست. بسیاری از سازمان ها و حتی کسب و کارهای کلان گاه در مقابل تورم های ناخواسته و بیگاه، کمر خم کرده و دچار رکود اقتصادی شده اند. این درحالی است که مدیران موفق برای هر مساله ای دو راه حل پیش بینی می کنند تا در صورتی که از یکی جواب مثبت نگرفتند بدون اتلاف وقت راه حل دوم را عملی نمایند. آینده بینی و تعریف استراتژی های یک سازمان مهم ترین دستاوردی است که می توان با دوره های آموزش حرفه ای ظریف پلاس به آن دست یافت.

تگ ها: